Activiteiten

        Advies
   
Innovatieve adviezen op het gebied van:
   
- Kleiwinning
    - Baksteen productie
    - Baksteen producten
    - Vergunning verlening

            Handel
  
- Klei en zand ( secundaire winningen)
    - Klei en grondstoffen van derden